KARI- ANNE SØRENG STENSRUD – hersketeknikker og grensesetting

 Hersketeknikker.

Har du kjent deg overkjørt i ulike situasjoner og lurt på hva som egentlig skjedde? Har du mottatt komplimenter som gjør at du må påta deg enda mere jobb/ansvar, eller har noen fått deg til å føle deg mindreverdig/dum?Hersketeknikker kan vi møte på overalt. I møte med dem i arbeidssituasjoner kan vi ikke alltid ignorere dem eller håpe at de går over av seg selv.Ikke alle er klar over at de bruker hersketeknikker eller hvordan det oppfattes.

Ved å lære å gjenkjenne hersketeknikker, står du bedre rustet til å takle dem.

Bevissthet rundt egne grenser og grensesetting.

Ved å på forhånd ha definert egne grenser, kan vi lettere si i fra i tide. Hvordan gjør vi det?

Hvordan virker du på andre?

Jo mer man kjenner seg selv og hvordan vi oppleves, jo lettere er det å ta grep i forhold til å ha kontakt og god kommunikasjon med andre mennesker – privat og i arbeidslivet.Kun 6-9% av en samtale er ordene du sier – det å bli bevisst hvilke signaler du sender ut med ordvalg, tonefall og kroppsspråk gjør at du står bedre rustet til konstruktiv samtale. Bli bedre kjent med deg selv og dine signaler og lær og se andres signaler.

Møteforberedelser.

Bevissthet rundt hva vi ønsker å oppnå med det møtet vi skal delta på, er med på å forme utfallet av møtet. Punktene du setter opp er med på å gjøre deg bedre rustet, samt profesjonelt fokusert og tydelig overfor andre i en møtesituasjon.

Hva lærer du?

Etter foredraget skal du ha hørt om de ulike hersketeknikkene og hvordan de virker. Du vil få eksempler på hvordan du kan møte hersketeknikker brukt mot deg. Du vil lære noen grep for å kjenne på egne grenser. Det vil gjøre deg mer bevisst på hvordan du kan ta bedre grep dersom en situasjon oppstår. Bli bevisst hva som gir deg energi og hvordan du kan fokusere på løsninger.

Varighet:

Heldags eller halvdagsseminar er å foretrekke, da får man også evaluert mot slutten og interaktivitet med salen. Det kan være lærerikt for alle de som er tilstede å høre andres eksempler også. Men en 2 timers inspirerende gjennomgang med highlights og selve essensen i seminaret kan være en fin teaser til senere å velge hel- eller halvdags seminar.