Lørdag 29. juni

Kari Svendsen opptrer på Odal Rockefestival, Autvatn        

TBA