RIGMOR GALTUNG – fullt lys og stummende mørke

Rigmor Galtung er ikke bare artist og komiker, hun har også frontet tabubelagte temaer rundt psykisk helse.Det har vært viktig for henne å sette søkelys på noe som angår svært mange av oss, direkte eller indirekte gjennom familie, venner og kolleger.
Hun har selv fått diagnosen bipolar lidelse, noe som har satt henne utenfor arbeidslivet ved flere anledninger. Med sin bakgrunn hadde hun nødvendige ressurser til å kunne stå frem og presentere et vanskelig tema på en måte som har åpnet opp og gjort materien tilgjengelig for omverden.

Hennes foredrag «Flinke piker gråter ikke» har de siste årene fått en helhjertet mottagelse både innen offentlig og private instanser og næringsliv. Her tar hun utgangspunkt i sin egen historie men belyser temaer på en måte som selv gir fagpersonale en aha-opplevelse. Etter hvert har hun utvidet rammene og tilpasset innholdet til de ulike forsamlinger som har ønsket hennes formidling og betraktninger også rundt temaer som inkluderende arbeidsliv,evnen til selv å kunne møte fordommene og å bearbeide seg selv og de psykiske og psykologiske utfordringer man står overfor på vei tilbake mot et normalt liv igjen.

Sykdommen har lært henne å kjenne seg selv på en annen måte og hun har dergjennom også sett viktigheten av ikke bare å prestere – men å være. Parallelt med livet som artist har hun derfor utdannet seg til vernepleier og på den måten utvidet sitt eget ståsted og trygghet både på det emosjonelle og det økonomiske plan. Dette har gitt nye innfallsvinkler i hennes liv som foredragsholder. Det er ingen grunn til ikke å nevne at hennes foredrag har fåttutrolig høye ratinger – ikke minst i bedrifter der de ansatte i utgangspunktet visste svært lite om innholdet og hvordan det ville berøre dem.
Høsten 2010 utkom hennes nye bok på Cappelen/Damm under tittelen «Fullt lys og stummende mørke».