Vil du spille dine kolleger et puss de sent vil glemme?

Da lar du Armand Viik gjøre skjult teater som servitør, foredragsholder eller nyansatt.

Eller gi ham en annen utfordring?

Kanskje som direktørens sønn som skal overta selskapet, i dobbel betydning? Eller som den nye typen til den evig single kollegaen din, som viser seg å ta vel mye plass på årsfesten?

Armand sørger for kjempestemning underveis og i avsløringsøyeblikket, og topper det hele med et stand up-show til slutt.

Les mer om denne Armand Viik her