PER INGE TORKELSEN – Humor på arbeidsplassen

Per Inge Torkelsen har arbeidet profesjonelt som klovn i over 20 år. Klovnens viktigste oppgave er å se samfunnet med et skråblikk, se situasjoner og problemer fra en annen synsvinkel. Klovnen bruker humor som virkemiddel og medisin.

Per Inge holder foredrag om hvordan vi skal bruke humor i dagliglivet. På arbeidsplassen, i hjemmet, og også i forbindelse med livskriser. For å få økt optimisme, for å øke produktiviteten, for å øke trivselen og livskvaliteten. Foredragene er fra 15 til 60 min., og tilpasses den aktuelle målgruppe.

Per Inge bruker humoren bevisst. Foredraget hans er både morsomt og ettertenksomt. Han får deg til å le, og han får deg til å forstå hva du ler av, og hvorfor. Per Inge lærer deg hvordan du selv kan bruke humor for å få en mer meningsfylt hverdag og arbeidssituasjon. Per Inge snakker om toleranse, tillit, troverdighet, trygghet og trivsel.

Foredraget inneholder konkrete eksempler fra arbeids- og hjemmemiljøet, og hvordan og hvorfor trivielle problemer kan synes som uoverstigelige hindre. Per Inge hjelper deg over disse hindrene. En god latter forlenger livet og forkorter evigheten. Det er bedre å være frisk og høy enn psykolog. Hvorfor er Norge det eneste landet i verden som måler avstanden til naboen i steinkast? Hvorfor er det bare PC’en som ønsker oss God Morgen?

Per Inge vil vise hvordan vi skaper trivsel.

Enkelte meldinger fra året som gikk:

”Jeg vil med dette takk for et strålende kåseri i anledning utstillingsåpning ved Norsk Vegmuseum.”
(Anja Aaboen Sletten, førstekonsulent)

”Tilbakemeldingene på både foredraget og standupen din er utelukkende positive.”
(Bjørn Nordeide, Norsk Helse- og Sosiallederlag)

”VSOP både story, dramaturgi og ikke å snakke om framføringa. Takk!”
(Bjørn Johan Jacobsen, NRK)

”Takk for fabelaktig utført oppdrag! Du var knallgod og traff folk så det sang!”
(Kristin Dybdal Holthe, informasjonsrådgiver Fylkestrygdekontoret i Rogaland)