Louis Jacoby til Nes Kulturhus

Kystpoeten, som har stor suksess med salg av nytt album om dagen, skal

ha konsert i Kulturkafeen på Nes Kulturhus, onsdag den 13. februar, kl. 14:00.