UNO THORVALDSEN – en håndverker innenfor pub/dansemusikk

Uno er en solid og allsidig musiker med lang fartstid etter å ha startet som veldig ung å spille. Han behersker de fleste stilarter innenfor dansemusikk, og benyttes derfor til mange ulike anledninger. Steder som ønsker god dansemusikk eller steder der seidlene svinges med økende styrke i takt med rytmen og atmosfæren. En velkjent setting der Uno føler seg hjemme.. Bredden i hans repertoar går hjem uansett. Uno spilte på 80-tallet bl.a. trommer i superbandet Frequency – og mange, mange år i duoen Ren Netto, som enda eksisterer.

“Han er profesjonell og ryddig, en bankers til de fleste arrangement, og vet hvilke knapper han skal trykke påfor å få en rette stemningen!”