Touretteskameratene

18.01.2016 | Foredrag, Nyheter

Et foredrag med mye humor, poesi og musikalsk innslag.

I hverdagen – om det er i jobb, skole, forening eller privat, møter vi alltid på situasjoner og mennesker som kanskje fremstår litt annerledes enn oss selv. Hvordan skal vi forholde oss til det? Er de egentlig så mye mer annerledes enn oss selv? Vi kan bli reserverte, kanskje til og med skeptiske. Det er ingen uvanlig reaksjon, det er en iboende usikkerhet vi mennesker reagerer med når noe ikke er ”vanlig”. Det kan være mennesker med en tydelig sykdom, handikappede, mennesker med annen hudfarge og noen som har en diagnose. Men dette er kanskje mennesker vi skal jobbe sammen med og ha et kollegialt forhold til.

TOURETTESKAMERATENE – Bastian Brekken og Henning Stranden, lever begge med den diagnosen. Og de har lært seg å leve med det. Men hverdagen er nok ikke så mye mer annerledes enn hvordan andre lever den.

 

 Bastian har utdannet seg og jobbet som førskolelærer og hjelpepleier. Han har til og med vært håndballspiller på Eliteserienivå. Henning er musikkutdannet og har underholdt med musikk og humor i 10-12 år.

De vil begge øse av sine erfaringer og opplevelser med diagnosen til både å veilede og ufarliggjøre det å møte andre mennesker som fremstår litt annerledes. Og dette kan relateres til så mange andre av våre fordommer og fremmedfrykt, som vi igjen vil ha stor fordel av å kunne takle på jobben og ellers i hverdagen. Foredraget fremføres med masse selvironi, humor og har stor underholdningsverdi.