Torsdag 14. mars

Kari Svendsen opptrer på 60+ Langhus, Langhuset              

kl. 12:00