JAN ROBERT HENRIKSEN – ut med daglig leder – inn med daglig gleder

Humoristen Jan-Robert Henriksen kommer her i en ny innpakning. Komikeren setter humor som dagsorden i et foredragsformat, og hele veien ligger hans bakgrunn som humorist og entertainer som en plattform for hans budskap.
Han liker å provosere og være vågal, og tar tilhørerne med på en reise fullspekket av så mye humor og ny lærdom, og ikke minst gapskratt til glede for deg selv – og alle rundt deg.

Jann-Robert bevisstgjør det alle vet, men ingen fullt ut forstår, at smil – godt humør og smittende latter, er menneskelige attributter som skaper suksess.

Humor:

  • i jobb.
  • minsker sykefraværet.
  • utvikler vår kreative kapital.
  • i omstillingsprosessor.
  • som stressbekjemper.
  • en dynamisk kraft.
  • og nettverksbygging.
  • og merkevarebygging.
  • og salg.

Lær hverdagsfilosofi for villfarne sjeler, gullkorn i hverdagen, gledeskilder og humoristisksans og inspirasjon.Presset på ledere og arbeidstagere er hardere enn tidligere. De stadige endringene virkerstressende. Derfor har man behov for ferdigheter man ikke trengte for noen år siden, humorer en slik ferdighet. Den skaper fleksibilitet og gir evnen til å komme seg raskt etter motgang