Henrik Støren flyter videre på suksessen fra Latter.

07.03.2023 | Nyheter

Hans veldig morsomme og underfundige musikalske humor slo veldig godt an da han som en av 4 medvirket på Julelatter 2022 på Latter. Det ble nok en kjempesuksess med flere ekstraforestillinger. Henrik bet godt fra seg, ikke minst hans parodier ble meget godt mottatt. Kanskje Norges beste parodi på Magnus Carlsen?